HSE

از ابتدای تأسیس شرکت سلامتی و ایمنی یکی از چالش‎های بزرگ برای تیم ما بوده است و همواره متعهد می شویم كه از قوانین پیروی كنیم. همچنین به كارمندان خود آموزش می‎دهیم تا رویه درست را دنبال كنند. نگرانی های زیست محیطی همیشه در اولویت اول ما قرار داشته است. به عنوان یک شرکت در سطح جهانی تصمیم به اجرای سیاستهای مربوط به ISO در کارگاه های خود گرفتیم و از سال 2014 توانستیم به استانداردهایی لازم در این بخش دست یابیم. در حال حاضر سیاست های ایزو کاملاً در شرکت ما اجرا می شود و آموزش منظم کارکنان در اولویت اول ما قرار دارد.

HSE
HSE
HSE