تماس با ما

خانهتماس با ما

  کارخانه اردبیل:

  آدرس: کیلومتر 80 جاده اردبیل – سرچم، کیلومتر 17 کوثر به فیروزآباد

  کارخانه زنجان:

  آدرس: کیلومتر 12 جاده قدیم زنجان – میانه، مجاور روستای چیر

  دفتر مرکزی:

  آدرس: تهران، خیابان خرمشهر، پلاک 43، واحد 3

  تلفن: 02188758905

  فکس: 02188759158

  دفتر پروژه پرلیت:

  آدرس: تهران، خیابان خرمشهر، خیابان مرغاب، پلاک 7، واحد 9

  تلفن: 02188756225

  فکس: 02188753087