محصولات

خانهمحصولات

سنگ آهک

سنگ آهک

دارای 8 معدن سنگ آهک در استان بوشهر و همچنین کارخانه خردایش با انواع دانه بندیها در عسلویه استان بوشهر

سنگ آهن

دارای معدن و کارخانه خردایش سنگ آهن در تنگه زاغ استان هرمزگان که این واحد صنعتی جز 3 معدن بزرگ و مهم آهن در ایران است

پرلیت خام و منبسط

دارای 2 معدن پرلیت  و همچنین 2 کارخانه خردایش و انبساط پرلیت با 3 کوره فعال در استان های زنجان و اردبیل