سنگ آهن

سنگ آهن

شرکت عمران مومان چابهار در منطقه تنگ زاغ واقع در 110 کیلومتری جاده کشوری بندرعباس به سیرجان دارای معادن سنگ آهن (هماتیت) می باشد که دارای مصارف مختلف جهت کارخانه های تهیه فولاد و سیمان می باشد. بهره بردار نمونه سال 1384 استان و بهره بردار معدنی نمونه سال 1388 کشور انتخاب و از ریاست محترم جمهور لوح تقدیر دریافت نموده است.

برخی از لوح های تقدیر این واحد صنعتی:

سنگ آهن
سنگ آهن
سنگ آهن
سنگ آهن
سنگ آهن
سنگ آهن