پرلیت زنجان

معدن و کارخانه انبساط سنگ پرلیت در زنجان

عنوان پروژه: معادن و کارخانه فرآوری پرلیت
نقش: مالک ، مجری و اپراتور
خلاصه پروژه: بهره برداری از سنگ معدنی پرلیت و فرآوری آن در کارخانه ‎ی شرکت عمران مومان چابهار در استان زنجان
تجربه شرکت ، معادن پرلیت و کارخانه فرآوری

نمای کلی کارخانه و معدن پرلیت زنجان

پرلیت زنجان
پرلیت زنجان
پرلیت زنجان
پرلیت زنجان
پرلیت زنجان
پرلیت زنجان
پرلیت زنجان
پرلیت زنجان
پرلیت زنجان