پرلیت اردبیل

معدن و کارخانه انبساط سنگ پرلیت در اردبیل

عنوان پروژه: معادن و کارخانه های فرآوری پرلیت
نقش: مالک ، مجری و اپراتور
خلاصه پروژه: بهره برداری از سنگ معدنی پرلیت و فرآوری آن در کارخانه ‎ی شرکت عمران مومان چابهار در استان اردبیل

پرلیت اردبیل
پرلیت اردبیل
پرلیت اردبیل
پرلیت اردبیل
پرلیت اردبیل